Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego środka trwałego- przyczepy zrywkowej

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Wszystkie aktualne ogłoszenia o postępowaniach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Dąbrowa.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Oferta łowiecka

Oferujemy organizację polowań indywidualnych oraz zbiorowych zgodnie z tradycją i oprawą łowiecką. W naszym biurze organizujemy polowania zarówno dla myśliwych krajowych jak i cudzoziemców.