Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie konsultacyjne

Co nowego w sprawie Parku w Laskowicach Pomorskich?

Po raz kolejny zebrali się przedstawiciele Lasów Państwowych, Samorządu oraz organizacji pozarządowych w celu znalezienia najlepszego rozwiązania na rewitalizację parku podworskiego w Laskowicach Pomorskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Nadleśnictwa Dąbrowa, Wójt Gminy Jeżewo Maciej Rakowicz wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za zadania inwestycyjne, przedstawicielka Towarzystwa Ochrony Krajobrazu Kulturowego Sukcesja Lidia Dobrowolska oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Mariusz Stężewski.

Pierwsza część spotkania- studyjna w Sali edukacyjnej OEL „Dąbrówka” miała na celu przedstawienie wypracowanej przez nadleśnictwo koncepcji zagospodarowania parku osobom, które jeszcze nie miały okazji się z nią zapoznać. Prezentacje na temat wykorzystania programu „Wolontariat dla Dziedzictwa” miała także Pani Lida Dobrowolska, która w ramach pracy Stowarzyszenia chce podjąć się zrobienia profesjonalnej koncepcji rewitalizacji parku.

Druga część była częścią terenową. Na gruncie zostały pokazane wszystkie elementy wstępnej koncepcji nadleśnictwa. Przedyskutowanych zostało „na gorąco” kilka pomysłów z pierwszej części spotkania. Najszerszą dyskusję wzbudziło ogrodzenie a bardziej sugerowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekt odbudowy całego ogrodzenia w takiej formie w jakiej jest obecnie czyli wysokiego, ceglanego muru. Wszyscy zgromadzeni po obejrzeniu całego zachowanego muru wraz z jego oceną techniczną stwierdzili, że proponowane rozwiązanie nie jest najlepsze będąc jednogłośni, że nowe ogrodzenie powinno być stylizowane na istniejące w przedniej części (metalowe, kute przęsła) wraz z pozostawieniem najlepiej zachowanych elementów murowanych. Niestety nie zachowały się żadne zdjęcia oryginalnego ogrodzenia.

Kolejnym etapem prac nad rewitalizacją będzie sporządzenie profesjonalnej koncepcji, map do celów projektowych oraz znalezienie funduszy zewnętrznych na realizację całego projektu.

Na każdym jego etapie konieczna będzie ścisła współpraca Lasów Państwowych z władzami Gminy i Powiatu oraz z takimi stowarzyszeniami jak „Sukcesja”. Dopiero taki wspólny projekt będzie mógł w pełni zaspokoić  potrzeby różnych grup społecznych z zachowaniem wszystkich walorów parku.