Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty dla nauczycieli

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne dla nauczycieli współpracujących z naszym ośrodkiem edukacyjnym.

Warsztaty odbyły się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Dąbrówka” w dniu 15 grudnia br. Wzięło w nich udział 23 nauczycieli najbardziej zaangażowanych w działalność edukacyjną naszego nadleśnictwa. Celem warsztatów było z jednej strony przedstawienie kierunków edukacji założonych przez nasze Nadleśnictwo a z drugiej przedstawienie szczegółów oferty edukacyjnej „Dąbrówki”.  W części warsztatowej „przepracowano” dwa scenariusze zajęć  przystosowanych do samodzielnego prowadzenia spotkania w ośrodku przez nauczyciela bez udziału edukatora leśnego.

Warsztaty podzielone były na trzy części. Pierwszą z nich- teoretyczną rozpoczął Arkadiusz Podlaszewski – zastępca nadleśniczego, który odczytał list przygotowany przez nadleśniczego  do uczestników. Opowiedział też o przyjętych kierunkach edukacji leśnej w Nadleśnictwie Dąbrowa i zmianie kierunku w jej prowadzeniu oraz przedstawił ogólne informacje o funkcjonowaniu nadleśnictwa.

Drugą część warsztatów wypełniły zajęcia w grupach, gdzie uczestnicy mieli do opracowania pomysły na zajęcia na wylosowany temat. Zajęcia miały być przygotowane w taki sposób, aby mogły w nich uczestniczyć uczniowie z różnych klas a przyswojony materiał w formie doświadczania był zgodny z podstawą programową.  Uczestnicy mieli też możliwość zapoznać się z grą edukacyjną „Super surowiec” wymyślona przez edukatorkę leśną z Nadleśnictwa Lubsko- Ilonę Mrowińską, którą można stosować w zajęciach edukacyjnych zarówno z przyrody jak i zajęć technicznych czy fizyki. Na koniec części „roboczej” każdy z uczestników wykonał swojego mikołaja malowanego na drewnie.

Trzecią część warsztatów wypełnił wyjazd terenowy. Uczestnicy odwiedzili powierzchnię zrębową, gdzie mogli zapoznać się z pracą harwestera. O tajnikach pracy związanej z pozyskaniem drewna opowiadał Tomasz Ziemak – Inżynier Nadzoru nadleśnictwa. Przy okazji tej wizyty uczestnicy mogli także przekonać się po co leśnikowi czasami potrzebny jest wykrywacz metalu i po co bada się nim każdą ściętą kłodę drewna? W drodze powrotnej odwiedziliśmy też szkółkę leśną Bojanowo, gdzie  leśniczy Krzysztof Książka opowiedział o jej funkcjonowaniu.

Na koniec nastąpiło podsumowanie warsztatów oraz wręczenie pamiątkowych certyfikatów.

Takie warsztaty na pewno odbywać się będą cyklicznie w naszym nadleśnictwie. O tym jaka będzie ich tematyka zadecydują min wypełnione ankiety ewaluacyjne uczestników.