Lista aktualności Lista aktualności

Taki jubileusz zdarza się raz na 150 lat

Czas płynie, drzewa rosną, zmieniają się tylko ludzie. A coś, co ich łączy we wspólnej sprawie, to las. Leśnicy są jedną wielką rodziną, dbającą o wspólne dobro narodowe jakim jest LAS. Nadleśnictwo Dąbrowa obchodziło 150 rocznicę powstania.

Chociaż Lasy Państwowe w obecnej formie organizacyjnej powstały w 1924 roku za sprawą podpisanych przez Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego dwóch rozporządzeń: z 28 czerwca – o statucie polskich lasów państwowych oraz z 30 grudnia – o organizacji administracji lasów państwowych, to warto podkreślić fakt, że zorganizowana gospodarka leśna na ziemiach polskich liczy sobie znacznie więcej lat.

150 lat temu, na podstawie postanowień władz pruskich Nadleśnictwo Dąbrowa powstało w 1869 roku. Początkowo funkcjonowało pod nazwą Königliche Oberförsterei Hagen- tj. Królewskie Nadleśnictwo Hagen, wchodząc w skład Prowincji Pruskiej, Rejencji Kwidzyńskiej i  III Inspekcji Kwidzyń, która obejmowała następujące nadleśnictwa: Hagen, Bülowsheide (Przewodnik), Osche (Osie) i Charlottenthal (Szarłata). Ówczesne nadleśnictwo obejmowało lasy, zajmujące obszar dzisiejszego obrębu Dąbrowa, część dzisiejszego obrębu Warlubie w Nadleśnictwie Osie oraz fragment dzisiejszego obrębu Laskowice- początkowo były to 4 leśnictwa: Hagen tj. Dąbrowa, Bankau tj. Bąkowo, Kottowken tj. Kotówka i Hammer tj. Kuźnica. Wg danych z 1870 r. ówczesne Nadleśnictwo Dąbrowa miało powierzchnię 28 tysięcy mórg. Fakt, że siedziba naszego nadleśnictwa znajduje się praktycznie od samego początku w tym samym budynku a przed nami lasami tych terenów zarządzało sześć pokoleń leśników zasługuje na odpowiednią oprawę.

27 września br. odbyła się uroczysta narada leśników z okazji jubileuszu 150-lecia Nadleśnictwa Dąbrowa. Uroczystość rozpoczęto mszą św. Polową przy siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa sprawowaną przez duszpasterza leśników RDLP w Toruniu księdza prałata Andrzeja Kossa w asyście duszpasterzy myśliwych, wojska oraz proboszcza z Jeżewa. Oprawę podczas liturgii jak i trwania całej uroczystości  zapewnił Zespół Trębaczy Myśliwskich przy Technikum Leśnym w Tucholi „Jenot” pod kierownictwem Adriana Talaśki oraz Reprezentacyjna Orkiestra Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi pod batutą Mirosława Pałczyńskiego. Podczas mszy jak i całej uroczystości obecne były sztandary Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Związku Leśników Polskich Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Pomorskiego, Nadleśnictwa Runowo, Nadleśnictwa Gniewkowo, Nadleśnictwa Włocławek, Nadleśnictwa Brodnica i  Nadleśnictwa Skrwilno.  Msza miała także oprawę leśną – to nasi pracownicy czytali lekcje, modlitwę powszechną oraz nieśli dary, w śród których był kosz z darami tworzącymi produkty pochodzące z lasu i ziemi kociewskiej: przetwory z dziczyzny, miód, grzyby, wino z lokalnej winnicy, owoce lasu i ogrodu. Podczas mszy poświęcony został także sztandar nadleśnictwa.

Zaraz po zakończeniu mszy dokonano poświęcenia i odsłonięcia kamienia pamiątkowego tuż przy biurowcu nadleśnictwa.  Tablica znajdująca się na kamieniu upamiętnia walkę leśników o niepodległość Naszej Ojczyzny w okresie od zaborów po II wojnę światową i bezpośrednio po niej. Odsłonięcie tablicy było również jednym z punktów obchodów upamiętnienia 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Tablica została wykonana z przetopionych łusek zebranych przez Komitet Fundacyjny. Ofiarodawcami łusek byli pracownicy Nadleśnictwa Dąbrowa, myśliwi i strzelcy. Poświęcenia kamienia dokonał proboszcz parafii Jeżewo ksiądz Jacek Somerski  a uroczystego przecięcia girlandy zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Ireneusz Norbert Jałoza, Wicestarosta Świecki Franciszek Koszowski oraz wójt gminy Jeżewo Maciej Rakowicz.

Jubileusz był okazją do spotkania się zaproszonych gości oraz emerytowanych i obecnych pracowników nadleśnictwa. W mowie powitalnej nadleśniczy Karol Pawlicki przywitał zaproszonych gości, pochwalił się tym czym zajmujemy się na co dzień, sukcesami, inwestycjami, projektami w których bierzemy udział oraz planami na przyszłość. Kilkakrotnie podczas swojego wystąpienia nadleśniczy podkreślał, że ważni są przede wszystkim ludzie, którzy byli i są najważniejszym elementem tej struktury. Po wystąpieniu nadleśniczego historię nadleśnictwa przedstawili Aleksandra Podgórska – specjalista ds. kadr i BHP oraz Janusz Boguski- inżynier nadzoru. W swojej prezentacji zwracali głównie uwagę na zmiany terytorialne, sukcesy i porażki leśników oraz sylwetki nadleśniczych.

Dosyć sporą część uroczystości zajął ceremoniał sztandarowy, który rozpoczął się wbiciem pamiątkowych gwoździ przez fundatorów na drzewcu sztandaru poprzez przekazanie go przez zastępcę dyrektora RDLP w Toruniu – nadleśniczemu a później nadleśniczego- pierwszemu pocztowi sztandarowemu.

Ceremoniał zakończył się uroczystym ślubowaniem wszystkich pracowników nadleśnictwa z nadleśniczym na czele oraz wyznaczoną delegacją przedstawicieli pracowników nadleśnictwa, którzy ustawieni byli po obu stronach sztandaru i dotykali palcami prawej ręki płat sztandaru. Wszyscy powtarzali za nadleśniczym:

„My, pracownicy Nadleśnictwa Dąbrowa, przyjmując ten sztandar, jako symbol ofiarnej i zaszczytnej pracy dla dobra polskich lasów, ślubujemy uroczyście:

- chronić ojczystą przyrodę,

- gospodarować racjonalnie zasobami leśnymi,

- wypełniać rzetelnie swoje obowiązki zawodowe,

- strzec dobrego imienia Nadleśnictwa Dąbrowa i Lasów Państwowych,

- bronić naszego sztandaru i honoru leśnika polskiego,

- służyć polskiemu narodowi i Rzeczypospolitej Polskiej.

DARZ BÓR ;

Tak nam dopomóż Bóg”

 

Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie wyróżnień i odznaczeń. Minister Środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz leśnictwa w regionie kujawsko-pomorskim, nadał ODZNAKĘ honorową „ZA ZASŁUGI dla OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ” Panu Adamowi Szymańskiemu (leśniczemu leśnictwa Rulewo).

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz leśnictwa w regionie kujawsko-pomorskim, przyznał ODZNAKĘ „ZA ZASŁUGI DLA LASÓW KUJAWSKO-POMORSKICH” następującym instytucjom, osobom oraz pracownikom nadleśnictwa Dąbrowa: Panu Maciejowi Rakowiczowi Wójtowi Gminy Jeżewo, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, gdzie odznaczenie odebrał Komendanta KP PSP Pana bryg. Piotra Tkaczyńskiego, Panu Januszowi Boguskiemu – inżynierowi nadzoru, Panu Hubertowi Lemańczyk leśniczemu leśnictwa Gródek oraz Panu Grzegorzowi Ziółkowskiemu – leśniczemu leśnictwa Dąbrowa. Odznaka przedstawia sylwetki dwóch niedźwiedzi, nawiązując do kamiennych rzeźb autorstwa Ignacego Zelka, strzegących od 1930 roku wejścia do gmachu biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przy ulicy Mickiewicza.

Po raz pierwszy w historii nadleśnictwa Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa na wniosek kapituły nadał honorową statuetkę  „Złotą Szyszkę” za szczególne zasługi dla Nadleśnictwa Dąbrowa Włodzimierzowi Robertowi (emerytowanemu nadleśniczemu Nadleśnictwa Dąbrowa). Statuetka jest w kształcie szyszki sosny pospolitej z gałązką na je awersie znajduje się grafika budynku siedziby nadleśnictwa z obok stojącym dębem a pod grafiką budynku jest napis Nadleśnictwo Dąbrowa. Na rewersie szyszki jest umieszczone logo Lasów Państwowych. Szyszka umiejscowiona jest na podstawce z grawerunkiem „Złota Szyszka”, Nr kolejny nadania, imię i nazwisko osoby, której ją nadano. Wraz z statuetką  Złotej Szyszki wręczany jest certyfikat potwierdzający jej nadanie. W części poświęconej nagrodom i wyróżnieniom wręczono także nagrody w konkursie fotograficznym „Las w obiektywie”, którego ogłoszenie zapoczątkowało obchody 150-lecia Nadleśnictwa Dąbrowa.

W kolejnej części uroczystości głos zabrał zastępca dyrektora RDLP w Toruniu Ireneusz Norbert Jałoza dziękując leśnikom z Dąbrowy za zaangażowanie i pracę na rzecz lasów. Nadleśniczy przyjął także moc życzeń i gratulacji w imieniu wszystkich pracowników byłych i obecnych. Padło wiele miłych i ciepłych słów, wspominano dawne dzieje i ludzi, którzy zrobili wiele dla lasów Nadleśnictwa Dąbrowa.

Na koniec w części nieoficjanlej wystąpiła z krótkim koncertem Reprezentacyjna Orkiestra Lasów Państwowych a na przyległym polu pokaz w formie inscenizacji historycznej dotyczącej walk o niepodległość polskich ułanów dali członkowie Jeździeckiego Klubu Sportowego „Czarna Podkowa - Gródek” Sekcji Ułańskiej 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Prezentował pokaz  prezes klubu leśniczego leśnictwa Gródek Pan Huberta Lemańczyk. W sekcji ułanów na co dzień jeździ czterech z naszych pracowników stąd ich udział w dzisiejszej uroczystości.

Po wspólnym posiłku obejrzeć można było wystawę historyczną zorganizowaną na potrzeby uroczystości przez pracowników nadleśnictwa z pamiątkami z całej 150- letniej historii pracy na tych terenach. Dodatkowo obejrzeć można było wystawę zdjęć z konkursu ‘Las w obiektywie”.