Lista aktualności Lista aktualności

Nowa stacja METEO, a stopień zagrożenia pożarowego lasu

W Nadleśnictwie Dąbrowa od początku tego sezonu pożarowego działa nowa stacja meteo, MPP (meteorologiczny punkt pomiarowy). Zbudowana została i pierwsze pomiary wykonała już w 2018 r., ale pierwszym pełnym sezonem pracy jest 2019 r.

Nasze nadleśnictwo zostało wytypowane jako punkt prognostyczny dla nowo tworzonej strefy prognostycznej nr 12B, dla której istnieje również pomocniczy punkt pomiarowy w Nadleśnictwie Zamrzenica. Każdy z tych dwóch wymienionych punktów opiera się na pomiarach w stacji meteo, ale różnica polega na tym, że w punkcie prognostycznym wykonuje się dodatkowo pomiar wilgotności ściółki.

Taką infrastrukturę pomiarową tworzy się w celu określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu dla każdej strefy prognostycznej w Polsce (3.stopień-zagrożenie duże, 2.stopień-zagrożenie średnie, 1.stopień-zagrożenie małe, 0.stopień- brak zagrożenia. Pomiary i obliczenia wykonuje się każdego dnia o godzinie 9 i 13.

Stacje meteo automatycznie wykonują pomiary opadów, wilgotności powietrza, temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru, a nadleśnictwa wyznaczone jako punkty prognostyczne (Nadleśnictwo Dąbrowa) organizują zbiór i pomiar wilgotności ściółki leśnej (tez o godzinie 9 i 13).

Wyniki badań, określone stopnie zagrożenia pożarowego lasu odnotowywane są na stronach internetowych www.traxelektronik.pl i www.ibles.pl gdzie można na bieżąco monitorować sytuacje pożarową w polskich lasach.