Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Dąbrowa ma swój sztandar

Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uznaniu za zasługi dla polskiego leśnictwa, został nadany sztandar Nadleśnictwu Dąbrowa. Uroczystości odbyły się w siedzibie nadleśnictwa 27 września br.

Wszystko zaczęło się powołaniem Społecznego Komitetu fundacyjnego, który został powołany do życia decyzją nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa nr 12 z dnia 25 kwietnia. Komitetowi przewodniczył emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Pan Włodzimierz Robert a w skład Komitetu weszli min.: Franciszek Koszowski – wicestarosta świecki, Maciej Rakowicz- wójt Gminy Jeżewo, Maciej Kunda- prezes zarządu, dyrektor generalny Mondi S.A.  Świecie, dr Piotr Marciniak – dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi, Stanisław Kozicki – firma Altomix Sp.j., Mieczysław Wojnowski- prezes Nadwiślańskiego Klubu Safari, Marian Kaczmarek- emerytowany leśniczy leśnictwa Mniszek, Daniel Kabak- główny księgowy Nadleśnictwa Dąbrowa oraz leśniczowie Krzysztof Książka i Sławomir Stefan.

Fundatorami sztandaru są Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu i nadleśnictwa RDLP w Toruniu, pracownicy Nadleśnictwa Dąbrowa, jednostki samorządu terytorialnego, właściciele Zakładów Usług Leśnych, firm i przedsiębiorstw oraz osoby prywatne.

Posiadanie sztandaru ma w naszym kraju historię pochodzącą z czasów rycerskich. Jest szeroko rozpowszechniona wśród różnych zorganizowanych społeczności. Sztandar jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną społeczność oraz podnoszącą jej prestiż. Sztandar Nadleśnictwa Dąbrowa jest ósmym sztandarem jednostki podległej w RDLP w Toruniu.

Akt nadania sztandaru, podpisany przez dyrektora Bartosza Michała Bazelę głosi:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu nadaje Sztandar Nadleśnictwa Dąbrowa jako symbol najwyższej wartości, etosu Leśnika Polskiego i tradycji leśnych, ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacyjny i pracowników nadleśnictwa. Niech ten sztandar będzie świadkiem jakości Braci Leśnej, świadkiem i oparciem w chwilach zwątpienia. Darz Bór”

W piątek 27 września 2019 r., podczas mszy świętej- polowej celebrowanej przez ks. prałata Andrzeja Kossa duszpasterza leśników RDLP sztandar został poświęcony.

Następnie podczas dalszej uroczystości odbywającej się w tym samym miejscu co msza w trakcie trwania uroczystej narady leśników z okazji 150- rocznicy powstania Nadleśnictwa Dąbrowa dokonano ceremoniału sztandarowego. Najpierw nastąpił symboliczny akt wbicia pamiątkowych gwoździ na drzewcu sztandaru i podpisanie aktu fundacyjnego przez darczyńców. Pracownicy Nadleśnictwa Dąbrowa jako fundatorzy posiadają wspólny gwóźdź znajdujący się tuż pod głownią sztandaru, trochę inny od wszystkich i większy w formie dębowego liścia z logo nadleśnictwa. W imieniu wszystkich pracowników symbolicznego wbicia gwoździa dokonał najstarszy pracownik Pan Janusz Boguski. Każdy z fundatorów otrzymał na pamiątkę kopię pamiątkowego gwoździa. 

Kolejnym etapem uroczystości było przekazanie sztandaru przez zastępcę  dyrektora RDLP w Toruniu  Pana Ireneusza Norberta Jałozę na ręce nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Karola Pawlickiego.

 

„Przekazuję Wam sztandar Nadleśnictwa Dąbrowa,

jako symbol ofiarnej i zaszczytnej służby dla dobra leśników i Lasów Polskich,

oraz jako znak Waszej organizacyjnej wspólnoty.

Działając i pracując pod tym sztandarem, bądźcie wierni

wyobrażeniom na tym sztandarze ujętym.

Noście ten sztandar wysoko,

doznając pod nim wiele zawodowych satysfakcji

i zadowolenia wynikającego z poczucia należycie

wykonywanych obowiązków zawodowych. Darz Bór.” – mówił przekazując sztandar zastępca dyrektora RDLP w Toruniu

 

Następnie nadleśniczy złożył uroczystą przysięgę  i dokonał prezentacji sztandaru. Awers sztandaru to na zielonym tle białe logo Lasów Państwowych a pod nim napis Nadleśnictwo Dąbrowa z rokiem założenia 1869. W narożnikach znajdują się ozdobne liście dębowe w kolorze srebrnym. Całość dopełniają znajdujące się po bokach ozdobne srebrne linie.

Rewers sztandaru zawiera Godło Polski, czyli białego orła w koronie na czerwonym tle. Pod wizerunkiem orła białego widnieje w kolorze złotym napis „W służbie lasom” Wzorem awersu w narożnikach znajdują się ozdobne liście dębu w kolorze złotym a po bokach ozdobne linie również w kolorze złotym.  

Całość sztandaru obszyta jest frędzlami w złotym kolorze. Drzewiec sztandaru zakończony głownią w postaci wizerunku orła w koronie. Pod wizerunkiem umieszczony jest ozdobny gwóźdź w kształcie liścia dębu z logiem Nadleśnictwa Dąbrowa z napisem Pracownicy Nadleśnictwa Dąbrowa. Pod tym gwoździem znajdują się gwoździe fundatorów sztandaru. 

 

Na koniec uroczystości sztandarowej nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa przekazał sztandar pierwszemu pocztowi sztandarowemu w składzie Tomasz Ziemak- sztandarowy oraz Adam Szymański i Tomasz Szulc. Nadleśniczy przekazując sztandar mówił:

„Przekazuję pod Waszą straż i opiekę

najcenniejszy symbol naszego nadleśnictwa.

Strzeżcie go jak prawdziwego skarbu

dla nas i dla potomnych.”

 

Nasz nowo nadany sztandar miał już swoją pierwszą premierę podczas regionalnych obchodów Dni Lasu w Toruniu tylko 3 dni po naszych uroczystościach. Nowy poczet sztandarowy prezentował się wspaniale i poradził sobie na medal.