Lista aktualności Lista aktualności

Manewry ratownicze

W dniu 15 czerwca 2019 r. na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa odbyły się manewry ratownicze dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących.

Tematyka ćwiczeń dotyczyła postepowania podczas zdarzeń mnogich i masowych, a konkretnie zagadnień z zakresu:

  1. Wypadek komunikacyjny – zderzenie pięciu pojazdów
  2. Pożar wewnętrzny w budynku mieszkalnym – ewakuacja osób poszkodowanych
  3. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne – wypadek z udziałem samochodu przewożącego substancje chemiczne (wyciek)
  4. Wypadek lotniczy – awaryjne lądowanie

Pierwszy z przypadków – wypadek komunikacyjny zorganizowano na terenie naszego nadleśnictwa, na lądowisku w Leśnictwie Kotówka.

Po wyczerpującym dniu wszyscy uczestnicy przyjechali do siedziby Nadleśnictwa Dąbrowa, gdzie odbyło się zakończenie manewrów – podsumowanie i posiłek.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom należą się podziękowania za wytrwałość i poświęcenie, bo dzięki takim działaniom lokalne społeczeństwo może liczyć na profesjonalna pomoc, a nasze lasy mogą czuć się bezpiecznie.