Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs fotograficzny Las w obiektywie

 

Uwaga uwaga !!!!

Przedłużamy nadsyłanie prac do 6 września 2019 roku

Prace można przesyłać lub dostarczyć do sekretariatu na różnych nośnikach nie tylko na płytach CD. W przypadku wysyłki liczy się data stępla pocztowego

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa z siedzibą w Jeżewie ogłasza
konkurs fotograficzny „LAS W OBIEKTYWIE”

z okazji 150-lecia Nadleśnictwa Dąbrowa
 

* Organizatorem Konkursu jest Nadleśnictwo Dąbrowa ul. Leśna 25, 86-131 Jeżewo.
* Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski.
* Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 
Kategorie:
-  fauna
- flora
- krajobrazy
- praca w lesie
 
Uwaga !!! prace fotograficzne mają pochodzić z terenu Nadleśnictwa Dąbrowa
 
Ważne terminy:
- Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 sierpnia2019 roku (decyduje data stempla pocztowego )
- Rozstrzygnięcie konkursu 16 września 2019 roku
- wręczenie nagród dla nagrodzonych prac odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa dniu 27.09.2019
Od tego dnia będzie też można oglądać wystawę prac.
 
Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa i plakat do rozpowszechniania znajdują się poniżej