Lista aktualności Lista aktualności

Europejskie Dni Dziedzictwa

Tegoroczne Dni Dziedzictwa 2018 odbyły się w parku podworskim w Laskowicach

Pomysłodawcą spotkania było Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego „SUKCESJA”, które w ramach ogłoszonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa nowego programu pod nazwą „Wspólnie dla dziedzictwa” zdobyło na ten cel dotację.

Współorganizatorem spotkania było Nadlesnictwo Dąbrowa. Spotkanie odbyło się w ramach projektu: „XIX- wieczny pak angielski w Laskowicach- ‘obce’ czy wspólne dziedzictwo? Jako dzień otwarty, w ramach którego chcieliśmy włączyć lokalną społeczność w zaplanowany proces rewitalizacji i przybliżyć jego szczegóły.

 

Jednym z głównych elementów spotkania była zorganizowana wystawa pt: „Na brzegu pamięci” oparta w największej mierze na biograficznej książce wnuczki ostatniego właściciela majątku Astrid v. Weitzel- Zenker. Uzupełniały ją fotografie dwojga mieszkańców Laskowic, pasjonatów fotografii – Kasi Suchomskiej i Michała J. Golonki. Jednak najcenniejszym odkryciem przedstawionym podczas wydarzenia był dokument inwentaryzacji i projekt parku- ogrodu z 1879 roku autorstwa niezwykle uznanego w połowie XIX w Johannesa Larassa, nazwanego przez współczesnych „malarzem krajobrazów” odnaleziony w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

Na wystawie prezentowano również wyniki ogłoszonej wcześniej kwerendy społecznej – materiały otrzymane z najbliższego sąsiedztwa ale także materiały archiwalia dotyczące szkockiej rodziny Gordonów z… Afryki.

 

Podczas spotkania odbył się także wykład Pani dr Zimna- Kawecka z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która w żywiołowy sposób przestawiała trudny temat – temat obiektów zabytkowych w Polsce i naszej najbliższej okolicy (Świecie, Grudziądz, Jeżewo) na przestrzeni ostatnich 10 lat.

 

Nasi przedstawiciele- zastępca nadleśniczego Dawid Kikulski i Inżynier Nadzoru Janusz Boguski opowiadali o naszych planach dotyczących przyszłości parku i koncepcji jego rewitalizacji.

 

Urząd Gminy w Jeżewie umożliwił zakup publikacji „Z dziejów gminy Jeżewo” autorstwa Zbigniewa Dąbrowskiego, którą autor na miejscu dedykował nabywcom.

 

Naszym zdaniem wszystko udało się pięknie, za co serdecznie dziękujemy Towarzystwu „Sukcesja” a szczególnie Pani Lidii Dobrowolskiej oraz licznie przybyłym mieszkańcom Laskowic i okolicznych miejscowości. Cieszy nas fakt, że losy parku w Laskowicach nie są jednak Państwu obojętne.